Sneller - binnen 24 uur persoonlijk contact
Persoonlijker - direct een adviseur spreken
Completer - altijd een geschikte machine

Hijsen met hoogwerker

Een hoogwerker is geen hijs- of hefmiddel. Het is niet toegestaan om met de hoogwerker lasten te hijsen. In een aantal gevallen is het echter mogelijk om een hoogwerker ook als hijskraan te keuren. In dat geval is het mogelijk om de desbetreffende machine op twee manieren te gebruiken. Het gaat dan om één machine met twee goedkeuringen en dus twee functionaliteiten.

CELA Autohoogwerker DT25

Hoogwerkers die nieuw geleverd worden moeten voldoen aan de hoogwerkersrichtlijn. In de hoogwerkersrichtlijn zijn de fundamentele veiligheidseisen opgenomen waar de hoogwerker aan moet voldoen. Deze fundamentele veiligheidseisen worden per hoogwerker uitgewerkt in geharmoniseerde normen. De NEN-EN 280 norm is de Europese norm voor hoogwerkers .

Voor elke hoogwerker geldt een maximaal toelaatbare werklast. Vanzelfsprekend mag deze werklast niet overschreden worden. De belasting dient zo gelijkmatig mogelijk verdeeld te worden over de werkbak. Verder is geen hoogwerker geen hijs- of hefmiddel. Het is dus verboden om met de hoogwerker lasten te hijsen. Vanuit de Arbowetgeving dient elke hoogwerker (mobiele arbeidsmiddelen) jaarlijks gekeurd te worden door een deskundig persoon.

Uitgaande van de hoogwerkersrichtlijn is het dus verboden om met de hoogwerker lasten te hijsen. Daarmee is echter nog niet alles gezegd. Het is namelijk mogelijk om een hoogwerker te keuren als hijskraan. Fundamentele veiligheidseisen voor hoogwerkers worden uitgewerkt in geharmoniseerde normen. Voor hoogwerkers is de NEN-EN 280 de norm. Voor hijskranen gelden echter andere veiligheidseisen en zijn er afwijkende normen. Na goedkeuring van de keuringsinstantie kan de desbetreffende hoogwerker als hijskraan worden ingezet. Als hijskraan is hijsen uiteraard toegestaan.

CELA Spinhoogwerker DT25

Voor hijskranen gelden dus andere veiligheidseisen en zijn er afwijkende normen. Na goedkeuring van de keuringsinstantie kunnen er verschillende hoogwerkers als hijskraan ingezet worden. Als hijskraan is hijsen uiteraard toegestaan. Welke hoogwerkers kunnen als hijskraan gekeurd worden?