Sneller - binnen 24 uur persoonlijk contact
Persoonlijker - direct een adviseur spreken
Completer - altijd een geschikte machine

Werkbakken en platformen

Vanaf 1 juli 2020 mag alleen in uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden gewerkt worden vanuit een aan een hijswerktuig gekoppelde werkbak of werkplatform.

Wijziging Arbobesluit (artikel 7.23d) over het werken met werkbak of werkplatform

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om artikel 7.23d van het Arbeidsomstandighedenbesluit per 1 juli 2020 te wijzigen.
Doel van de wijziging is om het onterecht gebruik van werkbakken aan hijswerktuigen die door de fabrikant van de machine niet specifiek geschikt zijn verklaard voor het verplaatsen van personen terug te dringen. Daarnaast wordt de wetgeving gewijzigd met als doel de inzet van speciale werkplatformen beperkt toe te staan onder strenge aanvullende voorwaarden ten behoeve van de veiligheid van werknemers. De voorwaarden dwingen de werkgever gedurende de voorbereidingen tot een scherpe afweging van de noodzaak van de inzet van werkbakken en, indien die inzet toch onvermijdelijk blijkt, te zorgen voor veilige voorzieningen en werkuitvoering.

Om werkgevers hierbij te ondersteunen heeft Aboma in opdracht van het ministerie van SZW een leidraad laten ontwikkelen. Het uitgangspunt van de leidraad is dat het hijsen/heffen van werknemers uitsluitend is toegestaan met behulp van special daarvoor bestemde arbeidsmiddelen (artikel 7.18 Arbobesluit). Indien het niet mogelijk is om deze arbeidsmiddelen en/of andere meer geëigende werkmethodes in te zetten, mogen bij wijze van uitzondering niet daarvoor bestemde hijswerktuigen (arbeidsmiddelen) worden ingezet voor het op hoogte brengen van werknemers. Echter alleen indien passende maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen, overeenkomstig artikel 7.23d van het Arbobesluit.

Algemeen kan gesteld worden dat voor het heffend verplaatsen van personen de specifiek daartoe ontworpen arbeidsmiddelen dienen te worden ingezet.

Na het opstellen van het werkplan dient u uiterlijk twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden te melden aan de Inspectie SZW dat er werkzaamheden met een werkbak/manbak dan wel met een werkplatform zullen worden verricht. Dit kan door het invullen van het meldformulier.

Alternatieven

In veel situaties is een hoogwerker een goed alternatief. Eventueel kan de hoogwerker ingezet worden met tilhulp. Op een groot project waarbij over een lange periode veel werk verzet moet worden kan een personen- goederenlift ook een goed alternatief zijn. Het grote voordeel van een lift is dat u bij gebruik van de lift wel mag uitstappen op hoogte.

De adviseurs van HOCAP helpen u graag verder naar het vinden van de juiste oplossing.